ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽEBRÁK

aktuální ohlášky
ŽIVOT FARNOSTI
o farnosti
kostely a kaple
kontakt
odkazy

Z farní kroniky

Kněžské svěcení P. Josefa Jonáše – Žebrák 3. 3. 2019

Fotografie z kněžského svěcení P. Josefa Jonáše najdete v galerii Člověk a víra - 1. soubor, 2. soubor.

Křížová cesta – Borek 18. 3. 2018

Farnost se i za mrazivého počasí pomodlila již tradiční venkovní křížovou cestu.

Návštěva pana kardinála Dominika Duky – Zdice 18. 3. 2018

Pražský arcibiskup celebroval nedělní bohoslužbu, na jejímž závěru požehnal zrestaurovaný kříž u kostela.

Svatba Šimandlovi – Žebrák 7. 10. 2017

Lucie Hošková a Matěj Šimandl si udělili svátost manželství.

Farní pouť – Hrádek u Vlašimi, Sázava 10. 9. 2016

Naše farnost vykonala v rámci Svatého roku milosrdenství pouť ke Svaté bráně v kostele sv. Matouše na Hrádku u Vlašimi a navštívila také Sázavu, kde je uctíván sv. Prokop. Autobusového zájezdu se zúčastnilo 37 lidí. Brožuru k pouti naleznete zde.

Uvedení nového faráře – Žebrák 28. 6. 2015

Pražský pomocný biskup Mons. Karel Herbst uvedl při mši svaté do úřadu faráře P. Zdzisława Ciesielského. Farníci poděkovali za službu otci Krzysztofu Drzazgovi a a zároveň přivítali nového duchovního správce. Otec Zdisław je ustanoven farářem žebrácké farnosti na období od 1. července 2015 do 30. června 2022.

Svatba Vaškovi – Žebrák 20. 6. 2015

Lenka Šínová a Zdeněk Vašek si udělili svátost manželství.

Noc kostelů – Žebrák 29. 5. 2015

Farní kostel byl podruhé zapojen do Noci kostelů a přivítal několik desítek návštěvníků. Nechyběly přednášky o historii, hudební vystoupení, prohlídka kostela a čtení z Písma. Program byl zakončen požehnáním městu.

Křížová cesta – Borek 29. 3. 2015

Tentokrát za nevlídného počasí vydalo na křížovou cestu ze Želkovic na Borek asi 45 farníků. Modlitbu provázely mariánské texty P. Eliase Velly.

140. výročí úmrtí P. Josefa Vorla – Zdice 16. 11. 2014

Výročí dlouholetého zdického faráře, hudebního skladatele a vlastence si farnost připomněla bohoslužbou a modlitbou na místním hřbitově. Mši svatou celebroval emeritní českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap, zúčastnil se také bývalý žebrácký farář P. Zbigniew Ponichtera.

Noc kostelů – Žebrák 23. 5. 2014

Pozvání k nevšední návštěvě kostela přijala zhruba stovka účastníků, kteří mohli vyslechnout přednášky o historii kostela a osobnostech naší farnosti, prožít koncert pro flétny a varhany, zblízka si prohlédnout kůr s varhanami, liturgické předměty a galerii obrazů a nakonec naslouchat pásmu čtení z Bible a písní.

Velikonoce – Žebrák 20. 4. 2014

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:

Křížová cesta – Velíz 6. 4. 2014

Za krásného jarního počasí se sešlo asi 100 farníků všech generací (přijeli i někteří Hořovičtí). Pomodlili jsme se křížovou cestu za rodiny s texty biskupa Josefa Hloucha.

Svatobartolomějská pouť – Točník 24. 8. 2013

Při tradiční poutní slavnosti patrona se hradní kaple zaplnila věřícími. Mši sv. celebroval otec Krzysztof.